Šalom alejchem

Svátek Šavuot, kniha Krvavé finále a prvorepublikový průmyslník Wilhelm Gutmann

Šalom alejchem

Svátek Šavuot, kniha Krvavé finále a prvorepublikový průmyslník Wilhelm Gutmann
Svitek Tóry, místo původu neznámé, 19. století

Rádio vašeho kraje

Blíží se židovský Svátek týdnů Šavuot, spjatý s darováním Tóry na hoře Sinaj. Posvátnému svitku se budeme věnovat v našem úvodním příspěvku.

Více z pořadu