Šalom alejchem

Odhalování šoa, tvůrce moderní fotbalové techniky i taktiky a přelomový životopis Franze Kafky

Šalom alejchem

Odhalování šoa, tvůrce moderní fotbalové techniky i taktiky a přelomový životopis Franze Kafky
Rudolf Vrba a Alfréd Wetzler (čísla, která jim byla vytetována v KT Auschwitz)

Rádio vašeho kraje

Přicházeli na Slovensko z míst, kde probíhalo masové vraždění Židů. Přesto jsou jejich příběhy stále neznámé. Tuto mezeru v historii vyplňuje nový sborník, který si představíme. Za tvůrce moderní fotbalové techniky i taktiky je považován Žid a český rodák Hugo Meisl. Od jeho smrti uplynulo 80 let. A v českém překladu vychází přelomový životopis Franze Kafky.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají