Prahou křížem krážem

Strašidla na Josefově

Prahou křížem krážem

Strašidla na Josefově
Rabi před Staronovou synagogou

Rádio Praha

Také po Josefově, bývalém židovském městě, se můžete toulat ve stopách pražských pověstí. Kdo by neznal hromotluka z hlíny, Golema. Ale uslyšíte tu vyprávět i o historických postavách, rabi Löwovi, rabínu Landauovi a dalších. Třeba historku o tom, jak druhý jmenovaný rozsoudil, kdo ze dvou mužů je pán a kdo kočí. Když za pána se vydávali oba.

Ostatní také poslouchají