Šalom alejchem

Jak se mluvilo o holocaustu za komunistického režimu

Šalom alejchem

Jak se mluvilo o holocaustu za komunistického režimu
Osvětim: příjezd maďarských Židů v roce 1944

Rádio vašeho kraje

Dvacátého sedmého ledna 1945 Rudá armáda osvobodila vyhlazovací tábor Osvětim v nacisty okupovaném Polsku. Místo, kde bylo vyvražděno více než milión vězňů, převážně Židů.

Více z pořadu