Dokument

Dokument: O hrůzách v Letech svědčí fakta tesaná do kamene

Dokument

Dokument: O hrůzách v Letech svědčí fakta tesaná do kamene
Tábor v Letech u Písku otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní.

Plus

Internační tábor v Letech nezřídili nacisté pro Židy, ale Češi pro Romy, a to v roce 1942 se svolením říšského protektora Konstantina von Neuratha. Když nacisté na konci téhož roku zahrnuli do „konečného řešení“ vedle Židů také Romy, staly se Lety přestupní stanicí do Osvětimi. Ale byli to Češi, kdo v táboře obstarával provoz i dozor nad zajatci.

Ostatní také poslouchají