Reflexe: Historie / Filozofie!

200 let Národního muzea v Praze

Reflexe: Historie / Filozofie!

200 let Národního muzea v Praze
Národní muzeum v Praze

Vltava

Martin Groman si o současnosti i minulosti muzea povídal s Michalem Stehlíkem a s Klárou Woitschovou. Dále hovořili také novináři Martin Zvěřina a Štefan Švec.

Ostatní také poslouchají