Reflexe: Historie / Filozofie!

Pokusy o hledání současného světa

Reflexe: Historie / Filozofie!

Pokusy o hledání současného světa
Latinská Amerika, ilustrační foto

Vltava

Na téma diktatury a autoritářské režimy v Jižní Americe (po roce 1945) hovoří Petr Šmíd s kulturním antropologem Františkem Kalendou a s politologem Radkem Bubnem. 

Ostatní také poslouchají