Ranní úvaha

Ze tmy ke světlu

Ranní úvaha

Ze tmy ke světlu
Motýl na květech vrby jívy

Vltava

Většina našich předků žila ve velmi silném sepětí s přírodou. Až do nástupu průmyslové revoluce a obrovského rozvoje měst žila většina lidí na venkově a živila se zemědělstvím.

Ostatní také poslouchají