Dopolední expres

Spolchemie: základní kámen českého chemickému průmyslu i srdce města Ústí nad Labem

Dopolední expres

Spolchemie: základní kámen českého chemickému průmyslu i srdce města Ústí nad Labem
Spolchemie a Ústí nad Labem

Sever

Současnou tvář Ústeckého kraje zásadně ovlivnila těžba hnědého uhlí a na ni navazující průmyslové podniky. Z vesnic a městeček se stala města, kde dnes žije víc jak půl milionu lidí. Obrovskou změnou prošlo i samotné Ústí nad Labem, a to především kvůli vzniku chemické továrny v jeho blízkosti.
Jiří Zeman

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají