Natura

Když se farmář stará o svá zvířata dobře, může se chov dobytka i vyplatit

Natura

Když se farmář stará o svá zvířata dobře, může se chov dobytka i vyplatit
Natura

Plus

Tradiční zemědělci od chovu zvířat postupně upouštějí. Živočišná produkce je náročná a drahá. Pro ekofarmáře je ale dobytek nezbytnou součástí zemědělské aktivity, protože hnůj vrací do půdy živiny. A když se hospodaří správně, tak se to i vyplácí. Moderuje Ondřej Novák.