Ranní úvaha

Praha a Kodaň

Ranní úvaha

Praha a Kodaň
Kodaň - socialni vystavba

Vltava

Ve své minulé glose jsem se věnoval srovnání holandské metropole a Prahy, co se týče budování moderních kulturních center. A to porovnání nedopadlo pro naše hlavní město právě dobře. Dnes se zaměřím na další téma – sociální výstavbu. V tomto směru máme dokonce velkou tradici. Již v éře Rakouska-Uherska vznikly v Praze první soubory bytových domů, jejichž investorem byl magistrát. Projekt se zrodil v Městském stavebním úřadě, jehož přednostou byl na sklonku monarchie architekt František Velich.

Ostatní také poslouchají