Radiokniha

Intelektuální hotel (12/15)

Radiokniha

Intelektuální hotel (12/15)
Kai Bird a Martin J. Sherwin: Oppenheimer. Americký Prométheus

Plus

Roku 1946 nastoupil Oppenheimer na místo ředitele princetonského Institutu pokročilých studií a okamžitě zahájil jeho poválečnou zlatou éru. Shromáždil odborníky z přírodních i humanitních věd, a institut se tak stal laboratoří, která vyhovovala šíři jeho zájmů i jeho představě, že exaktní vědy potřebují vědy humanitní jako svou kotvu. V tomto období ale také leží počátek jeho komplikovaných vztahů s Lewisem Straussem, v té době předsedou správní rady institutu.

18 Audio si můžete poslechnout ještě 18 dní.

Ostatní také poslouchají