Pro a proti

Anticharta se podepisovala a podepisuje denně, říká režisér Jiří Menzel

Pro a proti

Anticharta se podepisovala a podepisuje denně, říká režisér Jiří Menzel
Jiří Menzel

Plus

Před 40 lety vyšel v stranickém listu tehdejší vládnoucí komunistické strany Rudé právo článek Ztroskotanci a samozvanci, který účtoval s Chartou 77 a jejími signatáři. Totalitní režim zahájil tažení proti snaze připomenout jeho představitelům, že se v roce 1976 přihlásili k dodržování lidských práv a svobod, a že tento svůj slib nikdy nepřestali porušovat.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají