Příběhy 20. století

Proč si myslíme, že se to nemůže opakovat? Příběh židovské dívky Evy Landové, z níž se po válce stala Evelina Merová

Příběhy 20. století

Proč si myslíme, že se to nemůže opakovat? Příběh židovské dívky Evy Landové, z níž se po válce stala Evelina Merová
Eva Landová, později Merová, s rodiči v roce 1937

Plus

Letos 8. února zemřela v Praze ve věku 93 let Evelina Merová (rozená Eva Landová), která patřila k důležitým a bohužel posledním svědkům vyhlazování českých a moravských Židů. Přežila ghetto v Terezíně, deportaci do Osvětimi-Birkenau a pobyt v několika dalších likvidačních táborech.
Adam Drda

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Začínají při.

  • Běhu 20. století.

  • Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají