Příběhy 20. století

Co stojí za povšimnutí? Autoři vybrali pozoruhodné příběhy z války, koncentráků a komunistických věznic

Příběhy 20. století

Co stojí za povšimnutí? Autoři vybrali pozoruhodné příběhy z války, koncentráků a komunistických věznic
Major StB Vratislav Herold v 60. letech

Plus

Na konci roku bývá zvykem bilancovat. A tak se i autoři cyklu Příběhy 20. století Mikuláš Kroupa a Adam Drda ohlíží za svojí prací. Pro silvestrovský díl vybrali příběhy, které podle nich stojí z různých důvodů za připomenutí.
Adam Drda, Mikuláš Kroupa

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Toto jsou příběhy 20. století.

  • Pořad ČRo a paměti národa neziskové organizace Post Bellum.

  • Na konci nebo na začátku roku se lidé obvykle ohlíží, jaký byl ten uplynulý rok, co všechno za námi zůstává. A tak i nám dovolte trochu za bilancovat a rekapitulovat. A poslouží nám k tomu pečlivá a náročná práce jednoho studenta žurnalistiky Viléma Dvořáka. Ten prošel skoro 800 našich příběhů 20. století a zkoumal, jakými tématy se zabýváme. Zda v našich pořadech převažují ženy nebo muži. K jakému historickém období dáváme přednost? Čím se tedy většinou zabývám já? Jakými tématy zase kolega Adam Drda. A tak se konečně ukázalo, že příběhy 20. století jsou tzv. genderově korektní. Tedy nebýt Adama, který častěji vypráví příběhy dam já, jak se nemilosrdně ukázalo, holdují spíše odborářskými příběhu z války a komunismu. A tam, aspoň z pohledu paměti národa převažují muži. Informace z Dvořákovy analýzy vám budu dávkovat. Bylo by toho najednou moc. Tak první zpráva je, že 534 epizod přinesly jeden konkrétní životní příběh. Zaměřovali se na jednoho pamětníka. Menší část z celkem 239 epizod tvořili tematické díly, ve kterých vystupovalo více pamětníků. Následující příběh 20. století vám přinesou úryvky z nedávných epizod, které s Adamem Drdou považujeme za zvlášť zdařilé a podle nás stojí z nějakého důvodu za povšimnutí. Chtěl bych vám také hned na úvod poděkovat, že nás věrně posloucháte a že mnozí z vás podporují paměť národa. Srdečně děkuji. Pěkný poslech přeje Mikuláš Kroupa.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají