Prahou křížem krážem

Podskalí – z osady s tisíciletou historií se dochoval jediný dům

Prahou křížem krážem

Podskalí – z osady s tisíciletou historií se dochoval jediný dům
Podskalská celnice

Rádio Praha

První zmínka o osadě s kostelem svatého Kosmy a Damiána se váže k roku 1198, ale její historie je patrně mnohem starší. Dnes si můžeme prohlédnout už jen jediný dům, který se z původního Podskalí dochoval, podskalskou celnici. Po velké povodni v roce 1890 se totiž rozhodlo, že je třeba Prahu chránit před vodou vysokou nábřežní zdí. Po vybudování městské říční navigace s náplavkou byly historické domečky odříznuty od vody, po demolici území rozparcelováno a začaly se budovat činžovní domy, které tu dnes stojí.

Ostatní také poslouchají