Výlety

Památník Jednoty bratrské v Přerově připomíná unikátní archeologické nálezy z dob Komenského

Výlety

Památník Jednoty bratrské v Přerově připomíná unikátní archeologické nálezy z dob Komenského
Model školy a kostela Jednoty bratrské

Rádio vašeho kraje

Veřejné prostranství v těsné blízkosti historického jádra Přerova mělo být původně zastavěno parkovištěm. Plány ale brzy vzaly za své. Stalo se tak po té, co archeologové v době výkopových prací učinili nálezy, ve které už ani nedoufali. Pod zemí narazili na překvapivě dochované zbytky základů staveb. Nejprve kostela sv. Marka, o něco později školy Jednoty bratrské.
Jana Zemková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají