Polední koncert

Zázračné dítě (1/6)

Polední koncert

Zázračné dítě (1/6)
Eduard Nápravník a Bedřich Smetana na detailu obrazu Ilji Repina Slovanští skladatelé

Vltava

Smetanovy rané klavírní skladby, Chopinova Balada, Lisztův Koncert pro klavír č. 1, Smetanova Triumfální symfonie, a nakonec Čertova stěna, pohádková opera s přesahem do dětského světa. Uvádí šéfredaktor hudební stanice D-dur Lukáš Hurník. Natočeno v roce 2024.
Lukáš Hurník

Ostatní také poslouchají