Polední koncert

Hudba a příběhy nedokončených děl velkých skladatelů − Franz Schubert (1/7)

Polední koncert

Hudba a příběhy nedokončených děl velkých skladatelů − Franz Schubert (1/7)
Ludwig van Beethoven komponuje

Vltava

Kvartetní věta c moll. - Sonáta pro klavír č. 15 Reliquie. - Symfonie č. 7 h moll Nedokončená. Připravil Zdeněk Havlíček.
Zdeněk Havlíček

Ostatní také poslouchají