Polední koncert

Hudba k tabuli (1/5)

Polední koncert

Hudba k tabuli (1/5)
Polední koncerty k prostřené tabuli

Vltava

Vychutnáme si Telemannovu Tafelmusik, Michnovu Mariánskou muziku, Bachovu Orchestrální suitu č. 3, Biberovu Serenadu a Mozartovu Grand partitu. Připravil a uvádí šéfredaktor stanice D-dur Lukáš Hurník.
Lukáš Hurník