Pochoutkový rok

Tuřín je na okraji zájmu, v kuchyni má přitom široké využití a je i zdraví prospěšný

Pochoutkový rok

Tuřín je na okraji zájmu, v kuchyni má přitom široké využití a je i zdraví prospěšný
Tuřín

Rádio vašeho kraje

Tuřín je starobylá zelenina. Pěstoval se v oblastech kolem Středozemního moře už ve starověku. Jako kulturní rostlina je znám už 4000 let. Dokonce se o něm zmiňuje i Hérodotos ve starověkém Řecku nebo Plinius ve starověkém Římě. Má dlouhou historii, do které patří i záchrana od hladomoru v různých etapách – například od dobývání Evropy Římany až po vězně v Terezíně.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají