Osudy

Osudy Mileny Černé (1/5)

Osudy

Osudy Mileny Černé (1/5)
Milena Černá, ředitelka Výboru dobrá vůle – Nadace Olgy Havlové

Vltava

Rozhlasové vzpomínání profesorky v oboru hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie, dlouholeté ředitelky Výboru dobré vůle a lékařky chartistů.