Osudy

Osudy Borise Jirků (2/10)

Osudy

Osudy Borise Jirků (2/10)
Akademický malíř Boris Jirků

Vltava

Rozhlasové vzpomínání malíře, sochaře, ilustrátora a pedagoga. Připravil Jiří Kamen. Technická spolupráce Jiří Benák. Natočeno v roce 2023.
Jiří Kamen

Ostatní také poslouchají