Osudy Borise Jirků. Rozhlasové vzpomínání malíře, sochaře, ilustrátora a pedagoga

Akademický malíř Boris Jirků

Výtvarné portfolio Borise Jirků je široké: věnuje se volné kresbě, malbě, grafice, ilustraci, dřevěné a kovové plastice, výtvarným realizacím v architektuře. Jeho rukopis je nezaměnitelný: barokně nezdrženlivá expresivnost, grotesknost na hranici deliria a za hranicí smyslu, třeskutá barevnost, víření perspektivy a času (co je nahoře, je i dole, co je uvnitř, je i venku), rychlé kresby, teatrálnost detailu trumfující celek, tragikomické drama proměny.
Technická spolupráce: Jiří Benák
Připravil: Jiří Kamen
Premiéra: 13. 3. 2023

Mohly by vás zajímat i tyto pořady