Okolo češtiny

Spisovné, nebo nespisovné? Jak je to se slovem „akorát“

Okolo češtiny

Spisovné, nebo nespisovné? Jak je to se slovem „akorát“
Souhlásky a samohlásky

Olomouc

Slovo „akorát“ je poměrně běžně používaným výrazem, který můžeme do věty zařadit jako příslovce, spojku či částici. Možná vás ale překvapí, že není spisovné.
Ondřej Bláha

Ostatní také poslouchají