Okolo češtiny

Čeština na Volyni

Okolo češtiny

Čeština na Volyni
Volyňští Češi na dobové fotografii

Olomouc

Volyňští Češi jsou etničtí Češi či jejich potomci usazení od druhé poloviny 19. století ve Volyni na pomezí dnešní Ukrajiny a Polska. Bohemista Ondřej Bláha zjišťoval, jak se jim daří uchovávat češtinu.
Ondřej Bláha

Ostatní také poslouchají