Toulky českou minulostí

1164. schůzka: O lidu selském

Toulky českou minulostí

1164. schůzka: O lidu selském
Sedlák z Jablonečku

Dvojka

V dnešních Toulkách českou minulostí si budeme všímat lidu selského, který tvořil na sklonku 19. století většinu obyvatelstva zemí Koruny české. Více než polovina všech, co u nás žili a pracovali, nalézala svou obživu v obdělávání půdy – od velkostatkáře po posledního podruha. Žili až na nepatrné výjimky ve vesnicích. Statistika uvádí asi 10 000 obcí čítajících méně než 2000 obyvatel. Všeobecně poskytovalo zemědělství hlavní zdroj obživy valné většině vesničanů.

Ostatní také poslouchají