Od Pradědu na Hanou

Hrdibořické rybníky jsou ostrovem nedotčené přírody uprostřed hanácké stepi

Od Pradědu na Hanou

Hrdibořické rybníky jsou ostrovem nedotčené přírody uprostřed hanácké stepi
Součástí lokality je i uměle vybudovaný Vrbátecký náhon

Olomouc

Symbolem Hané jsou široké lány. Na těch se ale příliš rostlin a živočichů nevyskytuje. I tady se ovšem najdou místa, která jsou doslova rájem všeho živého, co tato kulturní step sama hostit nemůže. Jedním z bohatých biotopů je Národní přírodní památka Hrdibořické rybníky.
Miroslav Kobza

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají