Od Pradědu na Hanou

Svinov na Mohelnicku byl odedávna spojen s těžbou hrnčířské hlíny, železné rudy i grafitu

Od Pradědu na Hanou

Svinov na Mohelnicku byl odedávna spojen s těžbou hrnčířské hlíny, železné rudy i grafitu
Nejstarší statky v centru osady

Olomouc

Malá vesnička Svinov na Mohelnicku nemá s vepři nic společného. Nese patrně jméno svého zakladatele jménem Svin. Přesto se její jméno stávalo často terčem posměchu. K přejmenování obce na Hochfeld, o které místní usilovali na přelomu 19. a 20. století však nedošlo a obci jméno zůstalo až doposud.
Miroslav Kobza

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají