Němí svědci historie

Proměny olomouckého kostela svaté Kláry v době Josefa II.

Němí svědci historie

Proměny olomouckého kostela svaté Kláry v době Josefa II.
Budova Vlastivědného muzea v Olomouci, vystavěná jako klášterní komplex klarisek

Olomouc

V lednu uplynulo 150 let od vydání dekretu císaře Josefa II., kterým rušil spoustu klášterů, které podle něj nebyly užitečné. Josefínské reformy tím dost změnily tvář Olomouce, především se dotkly církevní čtvrti zvané Předhradí.
Aleš Spurný

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají