Němí svědci historie

Dům pro řádové sestry s velkou kaplí je výjimečnou stavbou z doby meziválečného rozvoje Prostějova

Němí svědci historie

Dům pro řádové sestry s velkou kaplí je výjimečnou stavbou z doby meziválečného rozvoje Prostějova
Dům řádových sester v areálu bývalé prostějovské nemocnice

Olomouc

Třicátá léta dvacátého století přestavují významnou stavební etapu proměňující tvář průmyslového města. V té době tu vznikla řada funkcionalistických staveb různého účelu.
Aleš Spurný

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají