Němí svědci historie

Drahany

Němí svědci historie

Drahany
Boží muka Budětsko

Olomouc

V těsném sousedství vojenského újezdu Březina na Prostějovsku leží obec Drahany. Na jejich katastru kdysi stával i strážní hrad. Vypravíme se tam za památkami a příběhy.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají