Názory a argumenty

Poslechněte si všechny nedělní komentáře s Ondřejem Konrádem

Názory a argumenty

Poslechněte si všechny nedělní komentáře s Ondřejem Konrádem
Ondřej Konrád, moderátor a komentátor Českého rozhlasu Plus

Plus

Komická snaha populistů zabránit korespondenční volbě. Lidská práva jsou nedělitelná, nebo nejsou vůbec. Politika není boj dobra se zlem. Zahradil a kýmsi ředěná ODS. Ukrajinské předmostí za Dněprem. Zemřel Šlomo Avineri, angažovaný intelektuál a přítel Česka.
Ondřej Konrád

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • A práva jsou nedělitelná. Anebo nejsou vůbec. Snaha populistů zabránit korespondenční volbě rozmělňuje koalice spolu značku ODS? Anebo složitě udržitelné ukrajinské Předmostí za Dněpr m. To jsou titulky vybraných příspěvků právě začínajícího nedělního vydání relace, komentářů a poznámek k aktuálnímu dění ve světě i doma. A ze studia zdraví Ondřej Konrád. Dobrý den.

  • Názory a argumenty.

  • Lidská práva jsou nedělitelná, anebo nejsou vůbec? Tak zní nepříjemně realisticky titulek úvahy, jejíž autorkou je naše stálá spolupracovnice, publicistka Lída Rakušanová.

Ostatní také poslouchají