Názory a argumenty

Martin Fendrych: Katolíci v progresu, povolili žehnání homosexuálům

Názory a argumenty

Martin Fendrych: Katolíci v progresu, povolili žehnání homosexuálům
pár (ilustrační foto)

Plus

Posun v katolické církvi: kněží budou smět žehnat homosexuálním párům. Vyplývá to z dokumentu schváleného papežem Františkem, který 18. prosince zveřejnil Vatikán. Ale pozor, obřad se nesmí podobat manželskému sňatku.
Martin Fendrych

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Posun v katolické církvi. Kněží budou smět žehnat homosexuálním párům. Vyplývá to z dokumentu schváleného papežem Františkem, který 18. prosince zveřejnil Vatikán. Ale pozor, obřad se nesmí podobat manželskému sňatku. Podle Vatikánu jde o to, aby se předešlo jakékoli formě zmatku nebo skandálu. Nejde jen o páry stejného pohlaví, ale i o páry v nestandardní situaci. Zřejmě tedy o ty oficiálně nesezdané, které žádají o požehnání. To by nikdy nemělo být předáváno v souladu s obřady občanského svazku a ani v souvislosti s nimi. Změnu či dokonce pokrok přinesl dokument s latinským názvem fit u Kia jsem Pelicans a vypracovalo ho vatikánské Dyk a stádium pro nauku víry, jež dohlíží na dodržování katolické doktríny ve věcech víry a mravů. Tento druh požehnání je nabízen firem, aniž by bylo cokoli vyžadováno. Pomáhá lidem, aby cítili, že jsou stále požehnaně navzdory svým chybám a že jejich nebeský Otec nadále bude chtít jejich dobro a bude doufat, že se nakonec dobru otevřou. Požehnána je dvojice lidí, nikoli jejich svazek. Nevěřící ženy a muže to pochopitelně nezajímá. Termín požehnání jim nejspíš vůbec nic neříká. Možná ale tuší, že požehnání má být něco dobrého, že jde o nějaký typ hojnosti. V Bibli ve Starém zákonu bylo požehnání spojováno s mnoha potomky, s hojnou úrodou, s plností života. V novém zákonu je to cosi jako otevřenost bohu Ježíši a z toho plynoucí dobré, smysluplné jednání, ne nespokojenost, ne nenávistné zlořečení, ale opět plnost života, který má smysl pro druhé lidi. Katolíci žehnají leckomu a lecčemu vodě rodinám, matce při porodu, manželům, ale taky třeba růženci, svícím, adventním věncům. Žehnat mohou autům i lodím bytů, praporům, polím, kancelářím. Z tohoto pohledu to na velký posun nevypadá. A přece to posun je. Pro část křesťanů, nejen katolíků, ale i protestantů, pravoslavných a dalších, páchají homosexuálové svým svazkem vážný hřích. Proto deklarace nepovoluje žehnat svazku, ale výhradně lidem v něm. To se asi Vatikánu zdá nenapadnutelné, protože pro křesťany platí, že hříšný je každý člověk. Posun vidím v tom, že se s lesbami a gay počítá. Nejsou zatracováni, vytlačováni z kostelů a chrámů. Žehnající kněz potvrzuje, že se od nich bůh neodvrací. To by se měly učit chápat ti katolíci, kteří homosexualitu považují za něco zlého. Už letos v květnu Vatikán předběhl i čeští evangelíci. Jejich Synot odhlasoval, že duchovní mohou žehnat svazkům osob stejného pohlaví. Pokud o to požádají, mohou jim jen žehnat, nikoli je oficiálně prohlásit za manželé, což u nás zákon zatím neumožňuje. Dobrou adventní zprávou je, že i katolíci, církev mimořádně konzervativní, nepohyblivá, se zjevně dávají do pomalého pohybu vpřed. Je to progres.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají