Názory a argumenty

Jan Vávra: Spor o naši minulost

Názory a argumenty

Jan Vávra: Spor o naši minulost
Ústav pro studium totalitních režimů

Plus

Oč bychom přišli, kdybychom neměli Ústav pro studium totalitních režimů. Žádná jiná státní instituce nezásobuje média tak intenzivně zprávami o opakovaném odvolávání ředitelů a vedoucích pracovníků, vzájemném obviňování z cenzurních zásahů, z bossingu, špatného hospodaření, plagiátorství a nekompetentnosti.
Jan Vávra

Ostatní také poslouchají