Názory a argumenty

Daniel Veselý: Je Evropa skutečně tak otevřená uprchlíkům a migrantům?

Názory a argumenty

Daniel Veselý: Je Evropa skutečně tak otevřená uprchlíkům a migrantům?
Daniel Veselý

Plus

V české společnosti převládá poněkud zavádějící domněnka, že Evropská unie je až nekriticky vstřícná v otázce přijímání uprchlíků a migrantů. Nicméně nedávno publik...

Ostatní také poslouchají