Interview Plus

Migraci nelze zastavit, je to přirozený proces. Musíme hledat cesty, aby ti lidé mohli přicházet legálně, míní Faltová

Interview Plus

Migraci nelze zastavit, je to přirozený proces. Musíme hledat cesty, aby ti lidé mohli přicházet legálně, míní Faltová
Magda Faltová

Plus

Česko, Polsko, Rakousko, Německo i Slovensko zavedly na svých hranicích dočasné kontroly. Oficiálním důvodem je opětovný nárůst počtu lidí, kteří se snaží do Evropy dostat nelegální cestou. „Státy na to mají právo, ale ukazuje se, že evropská migrační a azylová politika je v dlouhodobé krizi a nemá společné řešení. Proto nastupují partikulární řešení, ty ale řešením nejsou,“ upozorňuje ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová.
Šárka Fenyková

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Střední Evropa se obrnila. Polsko, Rakousko i Česko zavedlo dočasné namátkové kontroly na svých hranicích se Slovenskem, Slovensko zavádí kontroly na hranicích s Maďarskem. Německo zavedlo kontroly už dříve. Oficiálním důvodem je opětovný nárůst počtu lidí, kteří se snaží do Evropy dostat nelegální cestou. Existuje pro ně ale nějaká legální cesta, čeho se kontrolami dosáhne? A je vůbec šance, že bude mít migrace celoevropské řešení? Dobrý poslech přeje Šárka Fenyková.

  • Interview Plus.

  • Hostem Interview Plus je ředitelka Sdružení pro integraci a migraci Magda Faltová. Dobrý den. Dobrý den. Opět je za obnovením kontrol nárůst migrace tzv. balkánskou cestou. Proč teď? Proč na podzim?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají