Návraty do minulosti

Záminkou pro vypuknutí třicetileté války se stala druhá pražská defenestrace

Návraty do minulosti

Záminkou pro vypuknutí třicetileté války se stala druhá pražská defenestrace
Alegorické zobrazení bitvy ve výseči obrazu v kapli

Rádio vašeho kraje

Třicetiletá válka byla krvavým náboženským a mocenským konfliktem, který se rozhořel v Evropě v raném novověku.
Daniel Kupšovský

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Třicetiletá válka. Třicetiletá válka byla krvavým náboženským a mocenským konfliktem, který se rozhořel v Evropě v raném novověku. V roce 1618 se česká protestantská šlechta vzbouřila proti katolickému králi a římskému císaři Ferdinandovi druhému, který chtěl zrušit Rudolfův majestát, dokument císaře Rudolfa druhého, který zajišťoval v Čechách náboženskou svobodu. Druhá pražská defenestrace vykonaná 23. května 1618 se stala záminkou pro vypuknutí války. České země se proměnily v jedno z hlavních bojišť, kde se střetla katolická a protestantská část Evropy. Válka skončila v roce 1648 podepsáním vestfálského míru, který přinesl konec náboženských válek v Evropě.

  • Výsledkem byla změna mocenského uspořádání, posílení Francie a Švédska jako dominantních států na kontinentu a ztráta vlivu habsburské monarchie. České země byly hospodářsky i společensky výrazně poškozeny a následky tohoto konfliktu se projevovaly ještě dlouhé desítky let po jeho skončení.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají