Toulky českou minulostí

515. schůzka: Zase ti Turci

Toulky českou minulostí

515. schůzka: Zase ti Turci
Evžen Savojský na obraze soudobého malíře

Dvojka

Od doby třicetileté války uplynula řada desetiletí, podařilo se zažehnat pár povstání, žádné pořádné spiknutí se dlouho nekonalo a ani v dohlednu na obzoru nebude, kde tedy dokazovat svou statečnost a zmužilost než na poli válečném.

Ostatní také poslouchají