Návraty do minulosti

Lípa byla vyhlášena českým národním stromem na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848. Porazila dub

Návraty do minulosti

Lípa byla vyhlášena českým národním stromem na Všeslovanském sjezdu v Praze roku 1848. Porazila dub
Lípa je náš národní strom

Rádio vašeho kraje

Ze čtyř desítek druhů lip rostou na našem území běžně dva: srdčitá a velkolistá. Lípa se stala symbolem ochrany, pomoci a lásky.
Jitka Škápíková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají