Prahou křížem krážem

Obejměte nejkrásnější pražské stromy

Prahou křížem krážem

Obejměte nejkrásnější pražské stromy
Kostel sv. Václava za stromy v Psychiatrické nemocnici Bohnice

Rádio Praha

Stromy jsou nejdéle žijícími pamětníky a strážci dějin. Některé rostou ještě stovky let poté, co je lidé zasadí. Máme je rádi pro jejich výšku a mohutnost i pro šumění listí ve větru. Jejich kůra připomíná zdrsnělou lidskou kůži. Ty obzvlášť hezky rostlé působí jako bytosti s vlastní duší. Ne náhodu se stromy objevují v různých kulturách coby mytické symboly.