Návraty do minulosti

Kristianova legenda označuje knížete Bořivoje I. za prvního zakladatele svatých míst. Přijal křesťanství a otevřel Přemyslovcům cestu k budování státu

Návraty do minulosti

Kristianova legenda označuje knížete Bořivoje I. za prvního zakladatele svatých míst. Přijal křesťanství a otevřel Přemyslovcům cestu k budování státu
Křest knížete Bořivoje I. na vyobrazení z Velislavovy bible ze 14. století

Rádio vašeho kraje

Knížete Bořivoje I. označují historikové za prvního skutečně doloženého člena rodu Přemyslovců. Přesná data jeho narození ani úmrtí neznáme, víme jen, že v poslední čtvrtině 9. století vládl nevelkému území ve středních Čechách.
Jan Herget

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Bořivoj první. Knížete Bořivoje prvního označují historikové za prvního skutečně doloženého člena rodu Přemyslovců. Přesná data jeho narození a úmrtí neznáme. Víme jen, že v poslední čtvrtině devátého století vládl nevelkém území ve středních Čechách. Jisté však je, že spolu s manželkou Ludmilou oba přijali na dvoře panovníka Velké Moravy Svatopluka křest, a to přímo z rukou slovenského věrozvěsta Metoděje. Stalo se kolem roku 882 a nešlo jen o symbolické gesto. Bořivoj první skutečně na českém území začal šířit křesťanství. Na svém Hradišti nazvaném Levý Hradec dal postavit kostel zasvěcený svatému Klimentovi, který se tak stal první historicky doloženou svatyních.

  • V Čechách. A další kostel, který založil, už byl přímo na Pražském hradě, tentokrát zasvěcený Panně Marii. Kristiánova legenda označuje knížete Bořivoje prvního za prvního zakladatele svatých míst. Tím, že přijal křesťanství, otevřel přemyslovcům možnost vybudovat životaschopný centralizovaných států.

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají