Návraty do minulosti

Českoslovenští legionáři se z Ruska dostávali i dva roky. Jediná cesta vedla přes Transsibiřskou magistrálu

Návraty do minulosti

Českoslovenští legionáři se z Ruska dostávali i dva roky. Jediná cesta vedla přes Transsibiřskou magistrálu
Českoslovenští legionáři v Rusku

Rádio vašeho kraje

Jádrem pozdějších vojenských legií byla Česká družina, která v Rusku vzešla z řad početné české komunity hned po začátku první světové války roku 1914. Bylo to odvážné rozhodnutí.
Marek Mojžíšek

Přepis epizody

Přepis mluveného slova do textu je prováděn automatizovaným systémem a proto obsahuje mnoho nepřesností. Je určen pouze pro rychlou orientaci a vyhledávání. Nalezené výsledky vyhledávání jsou v přepisu zvýrazněny podbarvením.
  • Návraty do minulosti, významné události, osobnosti a vynálezy naší historie.

  • Československé legie. Jádrem o zdejších vojenských legií byla česká družina, která v Rusku vzešla z řad početné české komunity hned po začátku první světové války roku 1914. Bylo to odvážné rozhodnutí. Rakousko-uherská armáda se na příslušníky legií dívala jako na zrádce a popravovala je. Rusové využívali Čechy hlavně ke zpravodajské činnosti a z jejich bojovým nasazením dlouho váhali. České a vojenské jednotky si však následně připsali hned několik bojových úspěchů, třeba u Zborova nebo Bach mače, když moc v Rusku uchvátily roku 1917 komunisté, legionáři se postavili na stranu jejich protivníků bělogvardějců. Společně bojovali podél celé trasy sibiřské magistrály, což byla ve finále jediná cesta, kterou se mohli ze sovětského Ruska dostat. Drtivá většina československých legionářů doputovala do Vladivostoku.

  • Odkud odplouvaly do Evropy?

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají