Náš příběh

Jaké byly egerlandské Velikonoce? Tradice s odsunem německých obyvatel téměř vymizely

Náš příběh

Jaké byly egerlandské Velikonoce? Tradice s odsunem německých obyvatel téměř vymizely
Velikonoce

Plzeň

Které zvyky a tradice dodržovali původní obyvatelé Poohří, takzvaného Egerlandu? Ačkoliv byly podobné těm českým, některé z nich se na území Karlovarského kraje přestaly po odsunu německých obyvatel dodržovat. 
Ivana Sedláčková

Více z pořadu