Na pěknú notečku

Bude jarmark, bude aneb o řemeslech, jarmarcích a obchodním duchu doby

Na pěknú notečku

Bude jarmark, bude aneb o řemeslech, jarmarcích a obchodním duchu doby
Anežka Heinzlová

Brno

Panoval rozdíl mezi městskými cechovními a vesnickými výrobci, ti druzí za těmi prvními poněkud zaostávali, na trzích byli považováni za vagabundy a fušery, jejich činnost byla i pokutována. Zrovnoprávnění bylo možné jen cestou cechovní listiny. V 17. a 18. století tak vznikaly i vesnické cechy.
Anežka Heinzlová