Na pěknú notečku

Připomenutí oslav 70. výročí Ondráše

Na pěknú notečku

Připomenutí oslav 70. výročí Ondráše
Folklorní redakce (zleva): Jan Kosík, Anežka Heinzlová, Jaroslav Kneisl, Marie Hvozdecká, Jan Káčer

Brno

V letošním roce oslaví Vojenský umělecký soubor Ondráš z Brna 70. výročí svého založení. Nejdůležitějšími událostmi provede Jan Káčer.

Ostatní také poslouchají