Na nedělní vlně z Pardubic

Z chrudimských Goldschmidů přežila holocaust jen babička (7/10)

Na nedělní vlně z Pardubic

Z chrudimských Goldschmidů přežila holocaust jen babička (7/10)
Domy Goldschidových a Traubových na Širokých schodech v Chrudimi

Pardubice

Arnoštka Goldschmidová se osvobození dočkala v Terezíně v den svých 83. narozenin.  Bohužel z celé rodiny jediná. Holocaust nepřežili její sourozenci, děti ani vnoučata. 
Šárka Kuchtová

Ostatní také poslouchají