Na nedělní vlně z Pardubic

Kameny zmizelých v Luži - lékařka Pesie Elisonová Kopperlová (2/10)

Na nedělní vlně z Pardubic

Kameny zmizelých v Luži - lékařka Pesie Elisonová Kopperlová (2/10)
Lehárna léčebny TBC v Košumberku v 50ých letech

Pardubice

Židovská primářka Pesie Elisonová byla pro děti, zavřené v léčebně na dlouhé roky, láskyplnou lékařkou, která dokázala mírnit jejich smutek a stesk po rodičích.

Ostatní také poslouchají