Mozaika

Střet barbarství s kulturou, destrukce s tvořením. Odehrávají se okolo nás stále a v různých podobách, nejen v nynější extrémní situaci války

Mozaika

Střet barbarství s kulturou, destrukce s tvořením. Odehrávají se okolo nás stále a v různých podobách, nejen v nynější extrémní situaci války
Zámek Vrchotovy Janovice

Vltava

Ve válce na Ukrajině nyní vidíme, jak rozdílný je přístup Ruska k hodnotě lidského života od přístupu demokratických zemí. A hned za ním následuje stejně barbarský přístup ke kulturním hodnotám, patrný například v destrukci měst. Ten nereflektuje ani funkce budov, ani jejich kulturní, historickou, památkovou hodnotu. Není to jen politický střet, ale především střet hodnotových světů. Střet barbarství a kultury. Který tady v principu byl vždy.
Pavla Melková

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají