Mozaika

Prvním dvorem Fürstenberků byl Karlov. Ten je v rámci republiky naprosto výjimečný svým kruhovým půdorysem (1/3)

Mozaika

Prvním dvorem Fürstenberků byl Karlov. Ten je v rámci republiky naprosto výjimečný svým kruhovým půdorysem (1/3)
Karel Egon I. z Fürstenberka převzal křivoklátské panství v druhé polovině 18. století. Založil dvůr Karlov, který je unikátní do té doby nevídaným kruhovým půdorysem

Vltava

Fürstenberkové na Křivoklátsku rozšířili chov ovcí a skotu vlastního plemene. Díky tomu mohli lépe hnojit ornou půdu a pěstovat různé odrůdy rostlin. Vysázeli aleje a ovocné sady, věnovali se lesnickému hospodářství. Rozvíjelo se sýrařství, ale také lihovarnictví. 

Více z pořadu

Ostatní také poslouchají